Achter het boek: Interview met Marco Mostert over Succesvol solliciteren

Achter het boek Marco Mostert

In Achter het boek interview ik een schrijver over zijn of haar boek aan de hand van vijf korte vragen. Het interview is bedoeld als verdieping op de recensie van een boek. Deze Achter het boek staat in het teken van Succesvol solliciteren van Marco Mostert.

Even kort over Succesvol solliciteren

Dit staat op de achterkant van ‘Succesvol solliciteren’:

Effectief solliciteren is meer dan alleen maar een baan vinden, ook in tijden dat het werk voor het oprapen ligt. Immers, werken is een substantieel deel van je leven of het nu een voltijdbaan betreft of werken in deeltijd. Het gaat niet alleen om een kwalitatieve match. Een baan moet, behalve bij je ambities ook aansluiten bij je leefstijl en je sociale leven. Met dit boek leer je de ins en outs van het moderne solliciteren, welke basistools handig zijn en hoe je ze efficiënt kunt inzetten om je doel te bereiken.

De vragen

Hoe kwam je op het idee om dit verhaal te schrijven? Wat inspireerde je?

Ik heb in dezen een gedeelte uit de proloog gebruikt. Niet vanuit gemakzucht maar omwille van het feit dat dit mijn motivatie het beste beschrijft.

In de tegenwoordige jungle van sollicitatietrainingen, -handboeken en het brede scala aan intermediairs, wordt men voornamelijk geconfronteerd met een standaardkader aan aandachtspunten. Vaak krijg je als werkloze dan ook enkel te maken met het opstellen van de perfecte sollicitatiebrief, het juiste CV, het belang van netwerken en persoonlijke profilering. Terwijl er zich buiten deze facetten nog een hele grote schil aan aandachtspunten bevindt. Een schil die helaas vaak onbelicht blijft maar wel een belangrijke rol vervuld in het sollicitatieproces. Naast het standaardkader probeer ik deze schil dan ook uitvoerig te belichten, waarin ik deels vanuit mijn eigen perspectief reflecteer maar ook zaken objectief aan de tand voel.

Gedurende mijn werkloosheid werd ik helaas ook geconfronteerd met situaties die mij deden twijfelen over de objectiviteit en de professionaliteit van de hedendaagse werving en selectie. Ondanks dat dit handboek bestemd is voor de werklozen, wil ik ook het intermediair aanmoedigen om dit handboek te lezen.  Iedereen die acteert als medium tussen werknemer en werkgever kan er namelijk de nodige wijsheid uit onttrekken. Hoe beter men zich kan verplaatsen in elkaars situatie, hoe beter men elkaar tenslotte kan helpen.       

Lijkt de hoofdpersoon uit X op jou? Waarom wel of waarom niet?

Er is niet zozeer sprake van één enkele hoofdpersoon. Betreffende de benoemde aandacht groepen heb ik meerdere mensen mogen interviewen. Hun perspectieven heb ik in dezen dan ook als leidend beschouwd. Daarnaast beschrijf ik ook mijn eigen ervaringen. Deels in de vorm van anekdotes en deels in eigen perspectieven met betrekking tot onderwerpen als bureaucratie of zelfontwikkeling.

Kun je iets meer vertellen over het schrijfproces van dit boek?

Ik heb in dezen als een ware onderzoeker geacteerd en ben vrij klinisch te werk gegaan.

Ten eerste heb ik gedurende enkele jaren alle facetten/variabelen die betrokken zijn bij het integratieproces geobserveerd en in kaart gebracht. Vervolgens heb ik al deze variabelen getoetst op objectiviteit. Hier bleef uiteindelijk een breed spectrum aan invloedsfactoren aan over.

Aansluitend heb ik onderzoek gedaan naar de 50 best verkopende sollicitatieboeken van Nederland. Een en ander om te evalueren of er ook andere auteurs waren die dezelfde materie belichten. Ik heb destijds een belofte afgegeven dat als er niemand was die deze materie belichtte, het mijn plicht zou zijn om deze taak op me te nemen. Mijn constatering was dat het standaardkader zoals eerder benoemd zeer sterk vertegenwoordigd was. Om succesvol te integreren is dit echter onvoldoende. Ik ben dan ook begonnen met schrijven, het interviewen van personen uit meerdere aandacht groepen, het evalueren van mijn eigen werkloosheid en veel onderzoek.

Het gehele proces heeft zo´n 3 tot 4 jaar geduurd en ik hoop dat deze investering het mogelijk maakt voor veel mensen om passend en versneld te integreren op de arbeidsmarkt.

Wat vond je leuk aan het schrijven van dit verhaal? En wat niet?

Ik heb het schrijven meer als een opdracht ervaren, een plicht. Mijn eigen gemoedstoestand is eigenlijk altijd ondergeschikt geweest.

Uiteraard is schrijven een bijzonder aangename vorm van zelfexpressie. De kunst van het geschreven woord ligt me dan ook goed. Daarnaast is het een uitstekend medium om kennis over te dragen.

Wat wil je de lezers nog meegeven over dit boek?

Het is cruciaal, een absolute noodzaak dat je je kunt identificeren met hetgeen dat je doet. Zij het beroepsmatig, als vrijwilliger of als zelfstandig ondernemer. Jezelf gedwongen onderwerpen aan een visie waarmee je je niet kunt vereenzelvigen, is als een leven in gevangenschap.

Het begint door jezelf te onderwerpen aan kritische zelfreflectie. Wat zijn je talenten, waar schuilt je potentie? Neem de tijd en probeer deze vraagstukken te ontleden. Bekijk hoe je deze potentie kunt vertalen naar een toegevoegde waarde voor onze maatschappij.  Dit kan zich aanvankelijk slechts manifesteren als zijnde een richtingsgevoel. Door deze richting te volgen, zal je zien dat zich als snel zaken gaan manifesteren die je bevestigen dat je het juiste pad bewandelt. Hoe dieper je het pad betreedt, hoe geconcentreerder de visie zal zijn die zich uiteindelijk ontwikkeld. Jij bent de architect van je eigen toekomst.

Bedankt Marco voor je uitgebreide antwoorden!

Mijn recensie van Succesvol solliciteren kun je hier lezen!

Liefs,

Veronique

*Meer informatie over Achter het boek is hier te vinden.
*Dit boek is een recensie-exemplaar. Meer informatie over recensie-exemplaren vind je hier.

Je kunt het boek o.a. hier kopen:

Boeken algemeen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controle *

CommentLuv badge